Wat kost Poppiez kinderopvang?

Wat kost Poppiez kinderopvang? - Kindercentrum Poppiez 0-13 jaar

De kosten van kinderopvang voor uw kind(eren)
De kosten van de opvang van uw kind is afhankelijk van het aantal uren dat wij uw kind opvangen.

Het dagtarief per uur is:

  • € 11,05 voor vaste dagopvang
  • € 10,35 voor vaste voorschoolse en naschoolse opvang
  • € 11,55 voor flexibele opvang

Deze tarieven hanteren we sinds 1 januari 2024. De tarieven zijn inclusief eten, drinken en luiers. Sinds 1 mei 2020 moet de factuur vooraf betaald worden. Aan het eind van iedere maand ontvangt u de factuur van het aantal uren dat wij uw kind de volgende maand zullen opvangen. Indien u ons heeft gemachtigd voor automatische incasso, wordt het factuurbedrag rond de 28ste van de maand van uw rekening afgeschreven. De belastingdienst zorgt ervoor dat u deze zogenoemde `kinderopvangtoeslag` op uw rekening krijgt. U kunt deze toeslag aanvragen bij de belastingdienst via de website www.toeslagen.nl.

De Wet Kinderopvang en de belastingdienst

De kinderopvang is vastgelegd in de Wet Kinderopvang. Deze wet regelt wie welke kosten van de kinderopvang voor zijn rekening neemt en stelt regels voor de kwaliteit van de kinderopvang. In de wet staan ook alle eisen op het gebied van pedagogische aanpak, toezicht, veiligheid, hygiëne, kwaliteit, scholing van medewerkers en bedrijfshulpverlening. Uiteraard voldoet Kindercentrum Poppiez aan al deze gestelde eisen.
Meer informatie over de Wet Kinderopvang kunt u vinden op: Wet- en regelgeving Kinderopvang.

Werkgevers moeten bijdragen aan de kosten van de kinderopvang, door middel van een premie die zij afdragen aan de belastingdienst. U ontvangt deze werkgeversbijdrage in de vorm van een zogenoemde `kinderopvangtoeslag` automatisch van de belastingdienst, als een extra toeslag. U hoeft dus niks automatisch aan te vragen bij uw werkgever, maar vraagt dit in één keer aan bij de belastingdienst. Voor informatie over het aanvragen van deze kinderopvangtoeslag is er de website www.toeslagen.nl.

Wilt u meer weten?
Heeft u hierover nog vragen, dan kunt u altijd even mailen naar info@poppiez.nl. De kinderopvangtoeslag, die u als werkende ouder krijgt, hangt af van uw inkomen en van de kosten van kinderopvang. Ook als u als zelfstandige werkt, heeft u recht op deze toeslag. U kunt een proefberekening maken op: www.belastingdienst.nl.

Wat leert een kind bij Kindercentrum Poppiez? - Kindercentrum Poppiez 0-13 jaar

Wat leert een kind bij Kindercentrum Poppiez?

3 oktober 2023 - Kindercentrum Poppiez biedt kinderen van 0 tot 12 jaar een dynamische omgeving waar de ontwikkeling van kinderen op verschillende gebieden wordt ondersteund. Laten we eens kijken naar wat kinderen op... lees verder »

Kinderopvang: Een thuis buitenshuis - Kindercentrum Poppiez 0-13 jaar

Kinderopvang: Een thuis buitenshuis

1 oktober 2023 - Kinderopvang is veel meer dan alleen een plek waar ouders hun kinderen naartoe brengen terwijl ze aan het werk zijn. Het is een tweede thuis, een omgeving waar kinderen niet alleen worden verzorgd,... lees verder »

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.